توسط: تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ 3 دیدگاه

مبلمان اداری بینو، دکوراسیون داخلی بینو : ضوابط استاندارد فضای اداری در ایران چیست؟ برای آشنایی با استاندارد محیط اداری به چه نکاتی باید توجه شود؟ ضوابط و استاندارد به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۵۲۳۶/۹۰/۲۰۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور). در اجرای ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط و استاندارد بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ می‌گردد:

ضوابط استاندارد فضای اداری

۱. فضاهای اصلی اداری

منظور فضاهایی هستند که کار اصلی اداری مستقیماً در آنها انجام می‌شود. از قبیل اتاق‌های مدیریت، کارشناسی (یک یا چند نفره)، فضای انجام امور دفتری، بایگانی‌های جاری (در ارتباط مستقیم با کار اداری) و…

۲. فضاهای وابسته؛ ضوابط استاندارد فضای اداری

منظور فضاهایی هستند که برای خدمت‌رسانی و تسهیل و سرعت بخشیدن به انجام کار پیش‌بینی‌شده و در کنار فضاهای اصلی شکل می‌گیرند. از قبیل سالن اجتماعات، کتابخانه، کلاس‌های آموزشی، اتاق جلسات.

۳. فضاهای پشتیبانی

منظور فضاهایی هستند که برای تأمین رفاه کارکنان و برای پشتیبانی فعالیت‌ها و خدمات اداری در ساختمان پیش‌بینی شده است. از قبیل اتاق سرور، نمازخانه، چاپ و تکثیر، آبدارخانه، تأسیسات و انبار ملزومات، سرویس‌های بهداشتی.

۴. فضای مورد نیاز برای ارباب رجوع

منظور فضاهایی هستند که برای تکریم ارباب رجوع جهت دریافت خدمات مورد نظر مشخص می‌گردد.

۵. فضاهای گردش؛ ضوابط استاندارد فضای اداری

منظور فضاهایی هستند که برای ارتباط دادن بین فضاهای اصلی، وابسته و پشتیبانی پیش‌بینی می‌شوند. از قبیل راهروها، راه‌پله‌ها.

۶. فضاهای اختصاصی

یعنی فضاهایی که بر حسب وظایف و مأموریت‌های دستگاه اجرایی، اختصاصاً ایجاد می‌گردد. از قبیل آزمایشگاه در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، خزانه در بانک‌ها، موزه‌های سازمان میراث فرهنگی.

۷. زیربنای خالص

عبارت است از مجموع فضاهای اصلی اداری، وابسته، رفاهی و پشتیبانی و ارباب رجوع.

۸. تجهیزات اداری؛ ضوابط استاندارد فضای اداری

مجموعه وسایل و ملزوماتی است که کارکنان دستگاه‌های اجرایی متناسب با پست سازمانی، نیازهای شغلی و فضای اداری موجود، برای انجام وظایف و مأموریت‌هایشان در راستای تحقق اهداف سازمانی نیاز دارند.

نسبت‌های استاندارد؛ ضوابط استاندارد فضای اداری


برای نسبت قابل قبول سطح زیربنای هر یک از فضاهای اصلی اداری، وابسته، پشتیبانی و ارباب رجوع به مجموع آنها (زیربنای خالص) استاندارد ذیل تعیین شده است:

رعایت نسبت‌های فوق در ضوابط استاندارد فضای اداری، خرید و اجاره ساختمان‌های دولتی الزامی است. فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران سیاسی و مشاغل هم‌تراز (وزراء، معاونین وزراء، استانداران و مشاغل هم‌تراز) براساس جدول شماره (۱)، فضای اصلی اداری موردنیاز مدیران حرفه‌ای، کارشناسان و کارمندان در سطح ستادی و استانی بر اساس جدول شماره (۲) و فضای اصلی مورد نیاز مدیران حرفه‌ای، کارشناسان و کارمندان در سطح شهرستان بر اساس جدول شماره (۳) تعیین می‌شود.

جدول شماره (۱): فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران سیاسی و مشاغل هم‌تراز:

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی) ۸۰ مترمربع
فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی) ۷۰ متر مربع
فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر، معاون استاندار و مشاغل هم‌تراز ۴۰ متر مربع

جدول شماره (۲): فضای اداری مورد نیاز مدیران حرفه‌ای، کارشناسان و کارمندان در سطح ستادی و استانی:

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی) ۸۰ مترمربع
فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی) ۷۰ متر مربع
فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر، معاون استاندار و مشاغل هم‌تراز ۴۰ متر مربع

جدول شماره (۳): فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران حرفه‌ای، کارشناسان و کارمندان در سطح شهرستان:

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی) ۸۰ مترمربع
فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی) ۷۰ متر مربع
فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر، معاون استاندار و مشاغل هم‌تراز ۴۰ متر مربع
 • ۸۰ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی)
 • ۷۰ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی)
 • ۴۰ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر و مشاغل هم‌تراز
 • ۱۵ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاوران وزرا

توضیحات بیشتر درباره ضوابط استاندارد فضای اداری :


جدول شماره (۲): ضوابط استاندارد فضای اداری مورد نیاز مدیران حرفه‌ای، کارشناسان و کارمندان در سطح ستادی و استانی

 • ۲۶ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاورانِ وزراء
 • ۳۶ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران کل و مشاغل هم‌تراز
 • ۲۶ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاوران معاونین وزرا و استانداران
 • ۲۶ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز معاونین مدیرکل و مشاغل هم‌تراز
 • ۲۱ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز رییس گروه مشاغل هم‌تراز
 • ۷ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز کارمندان (شاغلین پست‌های کارشناسی و سایر پست‌های  سازمانی)
 • ۲۶ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز رییس دفتر و فضای ارباب رجوع
 • ۲۳ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مسوول دفتر و فضای ارباب رجوع
 • ۲۱ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز متصدی امور دفتری و فضای ارباب رجوع
 • ۷ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز ماشین‌نویس

جدول شماره (۳): فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران حرفه ای، کارشناسان و کارمندان در سطح شهرستان

 • ۷۱ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز فرمانداران (شامل اتاق کار و فضای جلسات)
 • ۵۱ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز بخش‌دار (شامل اتاق کار و فضای جلسات)
 • ۴۱ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران و رؤسای ادارات (شامل اتاق کار و فضای جلسات)
 • ۷ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز کارمندان (شاغلین پست‌های کارشناسی و سایر پست‌های سازمانی)
 • ۲۳ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مسوول دفتر و فضای ارباب رجوع
 • ۹ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز متصدی امور دفتری و فضای ارباب رجوع
 • ۷ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز ماشین‌نویس

پیشنهاد ما در ضوابط استاندارد فضای اداری

آیا در پی راه‌اندازی یک شغل جدید هستید. یا به فکر گسترش فضای اداری خود می‌باشید؟ آیا دفتر کارتان نیاز به یک بازسازی کلی دارد؟ آیا می‌خواهید با ضوابط استاندارد فضای اداری اقدام به دکوراسیون فضای اداری کنید. در همین رابطه برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله فضای مورد نیاز کارمندان را مطالعه بفرمایید.

کلام پایانی

بنابراین اگر به این موضوع فکر می‌کنید که سازمان شما از نظر، مبلمان اداری، صندلی اداری و صندلی کارشناسی ارگونومیک دارای کیفیت چندان مناسب و شایسته‌ای نیست، زمان مناسب برای خرید و ورود به فروشگاه فرا رسیده است. تیم طراحی و تولید ما در تمامی این مراحل، توانایی همکاری پیوسته با شما را دارد تا دفاتر شما مطابق با بهترین و به‌روزترین طراحی دکوراسیون تولید شود و شادابی و شایستگی را برای شما به ارمغان بیاورد. ما تمام توان خود را در جهت آسایش و رفاه شما مطابق با علم روز به کار خواهیم گرفت تا فضای کاری بهتری برای شما و همکارانتان پدید آوریم.

۵/۵ - (۳ امتیاز)

دیدگاه کاربران (3 دیدگاه)

 1. بازتاب: چگونه فضای اداری پذیرش خود را طراحی نماییم؟ | مبلمان اداری بینو
 2. بازتاب: استاندارد فضای اداری و چیدمان مبلمان اداری | مبلمان اداری بینو

دیدگاهتان را بنویسید